Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil zámer koncentrácie podnikateľov p. Romana Korbačku, BLYCONO SERVICE LIMITED a EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 12. 2018 schválil zámer koncentrácie, ktorá spočíva v získaní spoločnej kontroly p. Romanom Korbačkom, Slovenská republika (ďalej len „RK“) a BLYCONO SERVICE LIMITED, Cyprus (ďalej len „BSL“) nad podnikateľom EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, Cyprus (ďalej len „EPIH“) a tým aj nad podnikateľom EP Industries, a.s., Česká republika (ďalej len „EPI“).
 
RK je fyzickou osobou, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, a to v oblastiach: 
  1. inovácie v poisťovníctve a poľnohospodárstve,
  2. predaj maloobchodného tovaru,
  3. ťažba andezitu a
  4. vlastníctvo a prenájom bytov.

Taktiež pôsobí na území Slovenskej republiky v oblasti e-commerce.

BSL je spoločnosťou doterajších manažérov spoločnosti EPI a skupiny Energetický průmyslový holding (ďalej len „EPH“), ktorá nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Jednotliví manažéri nebudú vykonávať nad spoločnosťou BSL spoločnú  a ani výlučnú kontrolu.

Nadobúdaná spoločnosť EPIH je holdingovou spoločnosťou, ktorá vykonáva kontrolu nad spoločnosťou EPI. Spoločnosť EPI stojí v čele podnikateľskej skupiny, ktorej súčasťou sú spoločnosti pôsobiace v oblastiach 
  1. energetického strojárenstva,
  2. dopravnej infraštruktúry,
  3. automobilového priemyslu a
  4. odpadového hospodárstva.

Skupina EPI pôsobí najmä na území Českej a Slovenskej republiky.

V prípade predmetného zámeru koncentrácie nedochádza v aktivitách účastníkov koncentrácie k horizontálnemu prekrytiu a ani k vertikálnemu prepojeniu na území Slovenskej republiky.
 
Vychádzajúc z vyššie uvedeného dospel úrad k záveru, že posudzovaný zámer koncentrácie je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 12. 2018.