Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásené inšpekcie u podnikateľov pôsobiacich v oblasti dodávok stavebných prác a technológií

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že dňa 5. 12. 2018 vykonal neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch podnikateľov pôsobiacich v oblasti dodávok stavebných prác a technológií potrebných na intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd.

Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti dodávok stavebných prác a technológií potrebných na intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnom obstarávaní čiastočne financovanom z Environmentálneho fondu.

Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.

V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.