Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR podporuje vyhlásenie Svetového dňa hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) sa aj tento rok pripája k súťažným autoritám a ďalším inštitúciám podporujúcim vyhlásenie 5. decembra za Svetový deň hospodárskej súťaže. V roku 2018 sa hlavnou témou v poradí 9. ročníka kampane World Competition Day organizovanej CUTS International a INCSOC stali „Inovácie v oblasti digitálnej ekonomiky a hospodárska súťaž“. Prostredníctvom rôznych aktivít približujú spotrebiteľom i producentom na celom svete prínosy efektívne fungujúceho súťažného prostredia a tiež upriamujú pozornosť na politiku hospodárskej súťaže a súčasné právne otázky na medzinárodnej úrovni.

Počas roka úrad niekoľkými aktivitami zvyšuje povedomie o pravidlách hospodárskej súťaže a zároveň sa snaží predchádzať ich porušeniam. V tomto období úrad vyjadril podporu iniciatíve organizácií aj svojou školiacou aktivitou na tému „Protisúťažné praktiky vo verejnom obstarávaní“ pre Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR, ktorá sa uskutočnila dňa 4. decembra 2018.
 
Úrad verí, že aktivity rozvíjajúce povedomie o súčasnej problematike v oblasti hospodárskej súťaže a o prospechu zo správne fungujúceho súťažného prostredia prispievajú k zdravšej súťaži na trhu.

 
wcd 2018