Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Tatra Billing, a. s., PMK Invest, s.r.o., Cromwell, a. s., COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC, a COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 15. 11. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľom Tatra Billing, a. s., Rajská 7, 811 08 Bratislava (ďalej len „TBL“) a podnikateľom PMK Invest, s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava (ďalej len „PMK“) nad podnikateľom Cromwell, a. s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava a v získaní spoločnej kontroly podnikateľov TBL a PMK na jednej strane a podnikateľa COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC, 10500 Little Patuxent Parkway, Suite 650, Columbia, Maryland 21044, Spojené štáty americké na druhej strane nad podnikateľom COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s.r.o., Senovážné nám. 871/26, 110 00 Praha, Česká republika.

Sektory:
C. 18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou
H. 53.2 Ostatné poštové služby a služby kuriérov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.