Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločných podnikov podnikateľov Huf Düsseldorf a Baolong

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 12. 11. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku podnikateľmi Huf Electronics Düsseldorf GmbH, Nemecko a Shanghai Baolong Automotive Corporation, Čínska ľudová republika. Spoločný podnik bude pozostávať z troch právnických osôb: z nemeckej spoločnosti Huf Baolong Electronics Bretten GmbH, z čínskej spoločnosti Baolong Huf Electronics Shanghai Co., Ltd., ktorá bude založená v Šanghaji a z americkej spoločnosti Huf Baolong Electronics North America Corp., ktorá bude založená vo Wisconsine, USA.

Sektor:
D 29.3 Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.