Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Webasto SE a Webasto Donghee Holdings Co., Ltd.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 11. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom Webasto SE so sídlom Kraillinger Str. 5, 821 31 Stockdorf, Mníchov, Nemecko nad podnikateľom Webasto Donghee Holdings Co., Ltd, so sídlom 6 Cheoyongsaneup-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, 44993 Ulsan City, Južná Kórea, a to na základe zmluvy o prevode akcií.

Sektor:
C.29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.