Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Mast-Jägermeister SE, REMY COINTREAU SLOVAKIA, s. r. o., a REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 19. 02. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľom Mast-Jägermeister SE so sídlom Jägermeisterstraße 7-15, 38296 Wolfenbüttel, Nemecko nad podnikateľom REMY COINTREAU SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Košická 56, 821 08  Bratislava a nad podnikateľom REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC, s.r.o., so sídlom Pod Klaudiánkou 1174/4b, 14700 Praha 4 – Podolí, Česká republika, a to na základe zmluvy o kúpe obchodných podielov.
 
Sektor:
G.46.34 Veľkoobchod s nápojmi
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.