Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásenú inšpekciu u podnikateľa v oblasti strojov a strojno-technologického vybavenia

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že dňa 26. 2. 2019 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľa pôsobiaceho v oblasti dodávok strojov a strojno-technologického vybavenia do poľnohospodárskej prvovýroby.

Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti dodávok strojov a strojno-technologického vybavenia do poľnohospodárskej prvovýroby mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejných obstarávaniach čiastočne financovaných z prostriedkov EPFRV, programu PRV SR 2007 - 2013, opatrenia 1.1 Modernizácia fariem.

Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.

V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.