Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Seoil Holding Coöperatief U.A., KOAM, s.r.o., KOAM Slovakia, s.r.o., KOAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a KOAM DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 3. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Seoil Holding Coöperatief U.A., Holandsko nad podnikateľmi KOAM, s.r.o., Dubnica nad Váhom, KOAM Slovakia, s.r.o., Sládkovičovo, KOAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SKOCZÓW, Poľsko a KOAM DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Pesqueria Nuevo Leon, Mexiko.
 
Sektor:
C 29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.