Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Seoil Holding Coöperatief U.A., KOAM, s.r.o., KOAM Slovakia, s.r.o., KOAM Sp. Z o.o. a KOAM De Mexico

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 01. 04. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Seoil Holding Coöperatief U.A., Holandsko (ďalej len „Seoil“) nad podnikateľmi KOAM, s.r.o., Dubnica nad Váhom, KOAM Slovakia, s.r.o., Sládkovičovo, KOAM Sp. Z o.o., Poľsko a KOAM De Mexico, Mexiko (ďalej len „skupina KOAM“).
 
Podnikateľ Seoil je holdingovou spoločnosťou. Pôsobí v nasledujúcich oblastiach: logistika, personálne zabezpečenie, catering a stravovanie, sprostredkovateľská činnosť, back-office činnosti, sprostredkovávanie dodávateľských zmlúv a nákup materiálu. Jeho dcérske spoločnosti s obchodným menom Hwasung zabezpečujú prevádzkové a administratívne služby aj pre dcérske spoločnosti s obchodným menom Sungwoon, ktorých oblasťou pôsobenia sú činnosti spojené s prípravou a realizáciou stavieb (najmä priemyselných budov), dokončovacie stavebné práce a pod. Dcérske spoločnosti Hwasung a Sungwoon pôsobia v USA, Mexiku, Indii, Poľsku a na Slovensku.
 
Nadobúdané spoločnosti zo skupiny KOAM vyrábajú a dodávajú výrobky, súčasti a komponenty z plastov pre automobilový priemysel. Slovenské spoločnosti dodávajú tieto súčiastky najmä pre výrobcov automobilov značky KIA, HYUNDAI a Volkswagen.
 
V prípade predmetnej koncentrácie nedochádza v aktivitách účastníkov koncentrácie k horizontálnemu prekrytiu a ani k vertikálnemu prepojeniu aktivít na území Slovenskej republiky.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 04. 2019.