Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spoločností podnikateľa Emil Frey Holding AG a podnikateľov Opel Slovakia Automotive, s. r. o., a Opel Czech (Automotive), s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 05. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v dvoch vzájomne podmienených transakciách spočívajúcich v získaní priamej výlučnej kontroly dvomi spoločnosťami patriacimi do ekonomickej skupiny podnikateľa Emil Frey Holding AG, Švajčiarsko nad podnikateľom Opel Slovakia Automotive, s. r. o., Bratislava a nad podnikateľom Opel Czech (Automotive), s.r.o., Česko, do ktorých budú vložené činnosti podnikateľa Opel Southeast Europe LLC, Maďarsko, v oblasti importu a veľkoobchodnej distribúcie osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, originálnych náhradných dielov a v oblasti popredajných služieb, vybavenia a doplnkov na území SR, resp. na území Česka.
 
Sektor:
G.45.11 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
G.45.31 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.