Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

OCKÚ OLAF vydal Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2018

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR ako jeden zo sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR zverejnil Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018. OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS zverejnili uvedenú výročnú správu aj na svojich webových sídlach.

Výročnú správu vypracovali členovia Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Súvisiaca tlačová správa OCKÚ OLAF je dostupná na https://www.olaf.vlada.gov.sk/vyrocna-sprava-o-aktivitach-sietovych-partnerov-v-oblasti-ochrany-financnych-zaujmov-eu-v-sr-za-rok-2018/.

Viac informácií nájdete v samotnej výročnej správe.