Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, Ladislav Bödők, Igor Mrva, IKAR, a.s., a Panta Rhei, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 6. 6. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč a Ladislav Bödők nad podnikateľom Panta Rhei, s.r.o., Veľký Meder a v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, Ladislav Bödők a Igor Mrva nad podnikateľom IKAR, a.s., Bratislava.
 
Sektor:
J.58.11 Vydávanie kníh
G.47.61 Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.