Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Emil Frey Holding AG, Opel Slovakia Automotive, s.r.o., a Opel Czech (Automotive), s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 6. 2019 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Emil Frey Holding AG, Švajčiarsko nad podnikateľmi Opel Slovakia Automotive, s.r.o., Slovenská republika a Opel Czech (Automotive), s.r.o., Česká republika.

Podnikateľ Emil Frey Holding AG pôsobí v oblasti distribúcie a predaja áut. Na území Slovenskej republiky pôsobí v oblasti veľkoobchodnej distribúcie osobných vozidiel značky Citroën, Peugeot a DS, veľkoobchodnej distribúcie ľahkých úžitkových vozidiel (ďalej len „LUV“) značky Citroën a Peugeot, veľkoobchodnej distribúcie originálnych náhradných dielov a doplnkov pre osobné vozidlá a LUV značky Citroën, Peugeot a DS a súvisiacich logistických služieb, ako aj v oblasti veľkoobchodnej distribúcie ojazdených vozidiel.

Nadobúdaná spoločnosť Opel Slovakia Automotive, s.r.o., pôsobí na území Slovenskej republiky v oblasti  veľkoobchodnej distribúcie osobných vozidiel a LUV značky OPEL, veľkoobchodnej distribúcie originálnych náhradných dielov a doplnkov pre osobné vozidlá a LUV značky Opel a Chevrolet a v oblasti maloobchodnej distribúcie osobných vozidiel a LUV veľkým obchodným (koncovým) zákazníkom (len vo veľmi obmedzenom rozsahu). Spoločnosť Opel Czech (Automotive), s.r.o., bude pôsobiť výlučne v Českej republike, a teda v rozhodnutí nebolo potrebné bližšie sa zaoberať jej aktivitami.

Aktivity vyššie uvedených podnikateľov sa prekrývajú v oblasti veľkoobchodnej distribúcie osobných automobilov a veľkoobchodnej distribúcie LUV.

Vychádzajúc zo spoločnej výšky trhových podielov účastníkov koncentrácie na trhu veľkoobchodnej distribúcie osobných vozidiel po uskutočnení koncentrácie a štruktúry trhu veľkoobchodnej distribúcie LUV pred a po koncentrácii, ako aj vzhľadom na charakter konkurentov a skutočnosť existencie jednej ekonomickej skupiny, do ktorej patrí ako značka Opel, tak i značky Peugeot a Citroën na úrovni výrobcu, úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 6. 2019.