Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa PROGRESS TRADING, a.s., a časti podnikateľa OKTAN, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 1. 7. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom PROGRESS TRADING, a.s., Trebišov (kontroluje spoločnosť PETROLTRANS, a.s.) nad časťou aktív podnikateľa OKTAN, a.s., Kežmarok, ktoré slúžia na prevádzku 12 čerpacích staníc na území SR, prevádzkovaných podnikateľom OKTAN, a.s.

Sektor:
C.19.2 Výroba rafinovaných ropných produktov
G.46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami
G.47.3 Maloobchodný predaj pohonných látok v špecializovaných predajniach

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.