Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie spoločného podniku podnikateľmi Salzgitter Hydroforming Verwaltungs GmbH a Shanghai Baolong Automotive Corporation

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 19. 06. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku (ďalej len „spoločný podnik“) podnikateľmi Salzgitter Hydroforming Verwaltungs GmbH, Spolková republika Nemecko (ďalej len „Salzgitter“) a Shanghai Baolong Automotive Corporation, Čínska ľudová republika (ďalej len „Baolong“).
 
Podnikateľ Salzgitter ponúka širokú škálu komponentov pre automobilové podvozky, karosérie, výfukové systémy a tepelnú techniku. Spoločnosť Salzgitter vyvíja a vyrába tieto komponenty hydroformovaním, tiež známym ako vnútorné vysokotlakové tvarovanie. Skupina Salzgitter ďalej vyrába, spracováva a predáva pásovú oceľ v širokej škále metalurgických kompozícií a rozmerov; širokú škálu rúrkových produktov pre rôzne aplikácie - od vstrekovacích systémov, elektrární a kotlov až po veľkoobjemové potrubia; potrubia na prepravu látok, najmä ropy a plynu; výrobky zo surového železa a ocele.  
 
Podnikateľské aktivity spoločnosti Baolong zahŕňajú najmä nasledujúce oblasti: automobilové tlakové senzory, zariadenia na systém monitorovania tlaku v pneumatikách, ventily pneumatík a príslušenstvo, zariadenia na vyvažovanie pneumatík, vzduchové tlmiče, výkonné výfukové zariadenia, náhradné diely, dažďové senzory. Svoje aktivity zameriava na Čínu a Severnú Ameriku.
 
Spoločný podnik bude vyrábať a distribuovať hydroformované automobilové karosérie, podvozky a konštrukčné komponenty pre zákazníkov v Číne. V Slovenskej republike a ani v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) nebude vykonávať žiadnu činnosť. Podľa oznamovateľov koncentrácie vytvorenie spoločného podniku nespôsobí žiadne horizontálne vzťahy alebo vertikálne vzťahy medzi účastníkmi koncentrácie, t. j. materskými spoločnosťami a spoločným podnikom v rámci EHP alebo na Slovensku.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 07. 2019.