Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov XLCEE-Holding GmbH a spoločností podnikateľskej skupiny Kika

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 07. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly spoločnosti XLCEE-Holding GmbH, Rakúsko (pôsobiacej na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti Möbelix SK, s.r.o.) nad spoločnosťami patriacimi do podnikateľskej skupiny Kika, pričom na území Slovenskej republiky ide o spoločnosti Kika Nábytok Slovensko, s.r.o., a Sigma Properties Slovakia, s.r.o.
 
Sektor: G.47.59 Maloobchod s nábytkom

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.