Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR znova rozhodol o zneužití dominantného postavenia v oblasti železničnej nákladnej dopravy

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 19. 7. 2019 vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti železničnej nákladnej dopravy pokutu vo výške 2 990 651 eur za zneužitie dominantného postavenia.

Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ v dominantnom postavení v období rokov  2005 – 2010 odmietal predávať/prenajímať elektrické rušne a tiež odmietal poskytnúť službu doplňovania paliva do motorových rušňov. Predmetné správanie bolo posúdené úradom ako praktika odmietnutia dodávať v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže a článku 102 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  
 
Rozhodnutie bolo vydané v konaní, v ktorom úrad už raz rozhodol, ale pôvodné rozhodnutie bolo zrušené Krajským súdom v Bratislave a Najvyšším súdom SR. V aktuálnom rozhodnutí úrad zohľadnil námietky súdov.

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.