Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov GRAFOBAL GROUP development, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a Infra Services, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 29. 07. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov GRAFOBAL GROUP development, a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., nad podnikateľom Infra Services, a.s.
 
Sektor:
E 36 Zber, úprava a dodávka vody,
F 43.2 Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce     

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.