Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG., Grupo Calcinor, S.L., a Calmit GmbH

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 15. 8. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá, vychádzajúc z oznámenia koncentrácie, spočíva v nadobudnutí nepriamej (prostredníctvom holdingovej spoločnosti Eurofillers Holding GmbH, Rakúsko) spoločnej kontroly podnikateľov Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG, Rakúsko a Grupo Calcinor, S.L., Španielsko nad spoločnosťou Calmit GmbH, Rakúsko.

Sektor:
C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.