Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov PMK Invest, s.r.o., MEDIA IN, spol. s r. o., Cromwell, a.s., COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC., a COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 25. 09. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov PMK Invest, s.r.o., Bratislava a MEDIA IN, spol. s r. o., Bratislava nad podnikateľom Cromwell, a.s., Bratislava a v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov PMK Invest, s.r.o., Bratislava, MEDIA IN, spol. s r. o., Bratislava a COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC., Spojené štáty americké nad podnikateľom COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s.r.o., Česká republika.
 
Sektory:
C 18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou
M 73.11 Reklamné agentúry
J 62.0 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.