Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásenú inšpekciu u podnikateľov pôsobiacich v sektore meracích a detekčných prístrojov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že dňa 28. 10. 2019 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľov pôsobiacich v sektore meracích a detekčných prístrojov.
 
Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi pôsobiacimi v uvedenom sektore mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnom obstarávaní na dodanie tovaru.
 
Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.
 
V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.