Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SORIA, a.s., AUTOPOLIS, a.s., FABRI CAPITAL, a.s., a LP Motors, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 14. 11. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa SORIA, a.s., Bratislava nad podnikateľom AUTOPOLIS, a.s., Bratislava a nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov SORIA, a.s., Bratislava a FABRI CAPITAL, a.s., Bratislava nad podnikateľom LP Motors, s.r.o.
 
Sektor:
G 45.1 Predaj motorových vozidiel
G 45.2 Oprava a údržba motorových vozidiel
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.