Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásenú inšpekciu u podnikateľa pôsobiaceho v sektore poskytovania služieb v oblasti verejného obstarávania

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že dňa 3. 12. 2019 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľa pôsobiaceho v sektore poskytovania služieb v oblasti verejného obstarávania.
 
Úrad vykonal inšpekciu na základe dôvodného podozrenia o možnej účasti podnikateľa pôsobiaceho v sektore poskytovania služieb v oblasti verejného obstarávania na príprave dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, uzatvorení takejto dohody alebo napomáhaní jej realizácii.

Uvedené protisúťažné konanie sa týka účasti a predkladania ponúk vo vybraných verejných obstarávaniach na dodanie stavebných prác na modernizáciu verejného osvetlenia v obciach, čiastočne financovaných z prostriedkov EFRR, operačného programu KaHR.
 
Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.
 
V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.