Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Optifin Invest, s.r.o., ŽOS Trnava, a.s., a Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 12. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov Optifin Invest, s.r.o., Bratislava a ŽOS Trnava, a.s., Trnava nad podnikateľom Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., Zvolen.
 
Sektory:
C.30.20 - Výroba železničných lokomotív a vozového parku
H.52.29 - Ostatné pomocné činnosti v doprave
H.49.20 - Nákladná železničná doprava

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.