Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Bosch (Shanghai) Investment Consulting Limited Company a Gobi Chuangying (Shanghai) Venture Capital Management Co., Ltd.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 12. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení spoločne kontrolovaného podniku v Číne podnikateľmi Bosch (Shanghai) Investment Consulting Limited Company, Čína (Šanghaj) a Gobi Chuangying (Shanghai) Venture Capital Management Co., Ltd., Čína (Šanghaj), ktorý bude zameraný na správu investícií v Číne.

 
Sektor:
K 66.3 Činnosti investičných manažérov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.