Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie spoločného podniku podnikateľmi Bosch (Shanghai) Investment Consulting Limited Company a Gobi Chuangying (Shanghai) Venture Capital Management Co., Ltd.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 12. 02. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plne funkčného spoločného podniku spoločne kontrolovaného podnikateľmi Bosch (Shanghai) Investment Consulting Limited Company, Šanghaj, Čína (ďalej len „Bosh“) a Gobi Chuangying (Shanghai) Venture Capital Management Co., Ltd., Šanghaj, Čína (ďalej len „Gobi“).
 
Spoločnosť Bosch vykonáva investičné aktivity v Číne a je nepriamo vlastnená a výlučne kontrolovaná spoločnosťou Robert Bosch GmbH, nemeckou nadnárodnou inžinierskou technologickou spoločnosťou. Skupina Robert Bosch kontroluje na Slovensku viaceré spoločnosti, a to
  • Robert Bosch, spol. s r. o., Bratislava, ktorá poskytuje služby v oblasti riešení mobility (automobilový sektor), elektrických nástrojov, bezpečnostných systémov a termometriky a je činná na území SR najmä v oblasti predaja tepelných výrobkov,
  • BSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce, ktorá pôsobí v oblasti vývoja a produkcie elektromotorov a púmp pre bielu techniku a malé domáce spotrebiče,
  • Holger Christiansen Production Slovakia, s.r.o., Bernolákovo, ktorá sa zaoberá renováciou alternátorov a
  • BSH domáci spotřebiče s.r.o. - organizačná zložka Bratislava, ktorá sa zameriava na predaj domácich spotrebičov v SR. 
Gobi je čínska spoločnosť poskytujúca rizikový kapitál, ktorá sa zameriava na podporu začínajúcich podnikateľov. Všetky príjmy spoločnosti Gobi a spoločností ňou kontrolovaných sú v rámci Číny. Skupina Gobi nekontroluje žiadnu dcérsku spoločnosť v SR, nemá tu ani žiadne podnikateľské činnosti a nepôsobí tu ani prostredníctvom dovozu.
 
Oznamovatelia koncentrácie zamýšľajú zriadiť investičnú správcovskú spoločnosť v podobe spoločného podniku, ktorý bude vykonávať činnosť správy investícií, ako napríklad správa fondu, získavanie finančných prostriedkov a investičné aktivity týkajúce sa start-upových spoločností. Jeho počiatočný fond bude zameraný na investície v oblastiach ako automobily, doprava, internet vecí, priemysel 4.0, umelá inteligencia a ďalšie podobné priemysly. Činnosti spoločného podniku a private equity/venture capital fondov ním založených budú limitované len na Čínu.
 
Z predložených informácií a podkladov úrad zistil, že spoločný podnik bude trvale vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu, a teda ide o plnofunknčný spoločný podnik. Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií a vzhľadom na to, že nebolo identifikované horizontálne prekrytie ani vertikálne prepojenie účastníkov koncentrácie na území SR a spoločný podnik nebude na území SR vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania, ktoré by bolo v rozpore s § 4 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2020.