Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác v energetickom sektore

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 3. 2020 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, uzatvorenej medzi podnikateľmi, a to v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác v sektore energetiky.
 
Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že šiesti podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejnom obstarávaní.
 
Predmetom verejného obstarávania bola dodávka stavebných a montážnych prác a súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky elektrického zariadenia.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.