Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal súhlasné stanovisko k schéme minimálnej pomoci týkajúcej sa pomoci malým a stredným podnikom na preklenutie obdobia súčasných opatrení

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 30. 3. 2020 vydal súhlasné stanovisko k schéme minimálnej pomoci „Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID 19 (záruka a bonifikácia úroku) (DM – 4/2020) (ďalej len „schéma“).
 
Cieľom schémy je za účasti finančných sprostredkovateľov vytvoriť nový program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) v Slovenskej republike na preklenutie obdobia zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.
 
Program pozostáva zo záručného finančného nástroja pre finančných sprostredkovateľov na účel poskytovania zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP a úrokovej dotácie na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený krízovou situáciou mimo kontroly podnikov a umožniť im realizáciu sociálnych opatrení v podobe udržania pracovných miest aj napriek tejto krízovej situácii.
 
Pomoc podľa schémy je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a.s.
 
Schéma nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia v Obchodnom vestníku.
 
Bližšie informácie sú k dispozícii aj na webovom sídle https://www.sih.sk/aktuality/sih-antikorona-zaruka-pomoze-malym-a-strednym-podnikom.