Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca - konsolidované znenie dočasného rámca a upravené znenie notifikačného formulára

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK") zverejnila na svojom webovom sídle nasledujúce informácie súvisiace s poskytovaním štátnej pomoci na základe dokumentu „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19“ (ďalej len „dočasný rámec"):