Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila návrh na poskytnutie štátnej pomoci pre Hornonitrianske bane Prievidza

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 18. 6. 2020 oznámila, že v súlade s pravidlami EÚ o poskytovaní štátnej pomoci schválila návrh slovenských orgánov na poskytnutie štátnej pomoci pre Hornonitrianske bane Prievidza (ďalej len „HBP“).

EK v tlačovej správe uviedla, že Slovenská republika plánuje poskytnúť 9,6 milióna eur v podobe verejnej podpory spolufinancovanej zo štrukturálnych fondov EÚ v prospech ťažobnej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza na zmiernenie sociálnych dosahov zatvárania jej baní v Handlovej a Novákoch, k čomu by malo dôjsť do roku 2023.

EK posúdila, či je toto opatrenie v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, ktoré umožňujú členským štátom podporovať zatváranie nekonkurencieschopných uhoľných baní s cieľom zmierniť sociálne dosahy, ktoré z toho vyplývajú, najmä s rozhodnutím Rady z 10. 12. 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie.

Na základe posúdenia EK sa zistilo, že cieľom štátnej pomoci je uľahčiť proces zatvárania baní poskytnutím finančnej podpory spoločnosti HBP so zámerom podporiť zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie. Štátna pomoc pre spoločnosť HBP bude pokrývať najmä výdavky zodpovedajúce priemernému platu konkrétnych zamestnancov, ktorí z dôvodu zatvárania baní stratia prácu. Títo zamestnanci sa budú zúčastňovať na rekvalifikačných kurzoch počas maximálne šiestich mesiacov, pričom budú aj naďalej zamestnancami HBP, čo im pomôže nájsť si v tomto období nové zamestnanie.

EK skonštatovala, že predmetné opatrenie je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.