Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila tri slovenské schémy štátnej pomoci v celkovej výške 4 mld. eur na podporu spoločností postihnutých koronavírusom

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK") dňa 18. 6. 2020 schválila tri slovenské schémy štátnej pomoci, s celkovým rozpočtom 4 mld. eur, na podporu spoločností postihnutých opatreniami prijatými proti šíreniu pandémie nového koronavírusu.

Predmetné schémy štátnej pomoci EK schválila na základe Dočasného rámca štátnej pomoci, ktorý prijala dňa 19. 3. 2020 a novelizovala dňa 3. 4. 2020 a 8. 5. 2020.

Pomoc bude mať formu priamych grantov a záruk za úvery. Cieľom pomoci je poskytovať likviditu spoločnostiam ovplyvnených opatreniami prijatými v súvislosti s koronavírusom, čo im umožní pokračovať v ich činnosti, uskutočňovať investície a udržať zamestnanosť na úrovni z obdobia pred vypuknutím pandémie.
 
Ďalšie informácie sú dostupné na webovom sídle EK https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1132