Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 200 mil. eur na podporu spoločností prenajímajúcich priestory

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 17. 6. 2020 potvrdila, že schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 200 miliónov eur na podporu spoločností prenajímajúcich priestory, ktoré v dôsledku ochranných opatrení prijatých vládou proti šíreniu pandémie nového koronavírusu mali obmedzenú činnosť alebo ju nemohli vykonávať.

Ide o spoločnosti, ktoré museli prerušiť svoje aktivity v rôznych areáloch, prerušiť vyučovanie (v školách a školských zariadeniach) alebo zabrániť výskytu osôb v zariadeniach, ktoré prenajímajú, z dôvodu pandémie nového koronavírusu.

Slovenskú schému pomoci EK schválila na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie Covid-19. Štátna pomoc, ktorá bude mať formu priamych grantov, je určená na pokrytie zníženia nájmu dohodnutého s prenajímateľom maximálne do výšky 50 % pôvodného nájomného.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovom sídle EK https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1111.