Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásenú inšpekciu u podnikateľov v sektore technických, medicinálnych a špeciálnych plynov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že v dňoch 23. a 24. 6. 2020 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľov pôsobiacich v sektore technických, medicinálnych a špeciálnych plynov.
 
Úrad vykonal inšpekciu na základe dôvodného podozrenia z možnej účasti podnikateľov pôsobiacich v sektore technických, medicinálnych a špeciálnych plynov na príprave dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, uzatvorení takejto dohody alebo napomáhaní jej realizácii.
 
Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá ani neprejudikuje závery prešetrovania.
 
V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.