Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie skupiny Middle Ground a spoločností zo skupiny DURA

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 07. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly skupiny Middle Ground prostredníctvom podnikateľa MiddleGround Management LP, USA nad spoločnosťami zo skupiny DURA, t. j. Dura Automotive Topco Limited, Veľká Británia a nad jej dcérskymi spoločnosťami DUS Operating, Inc., USA, Dura Automotive Holdings Limited, Veľká Británia, Dura de Mexico, S.A. de CV a Autopartes Excel de Mexico, S.A. de C.V., ako aj ich dcérskymi spoločnosťami.

Sektor:
C 29.2 Výroba karosérií pre motorové vozidlá, výroba návesov a prívesov
C 29.31 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
C 29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.