Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa UNIPETROL, a.s., a časti podnikateľa Fontee, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 7. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa UNIPETROL, a.s., Česká republika nad časťou podnikateľa Fontee, s.r.o., Slovenská republika, ktorú predstavujú aktíva slúžiace na prevádzku 1 čerpacej stanice.
 
Sektor:
G 46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami
G 47.30 Maloobchodný predaj pohonných látok v špecializovaných predajniach
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.