Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Stanovisko PMÚ SR k zverejneným vyjadreniam z rozhovoru s p. Cyrillom Favelom, konateľom spoločnosti Edenred

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) touto cestou reaguje na vyjadrenia pána Cyrilla Favela, konateľa spoločnosti Edenred, ktoré vyplynuli z rozhovoru s ním zverejneného dňa 4. 8. 2020 v Denníku N, v článku s názvom „Šéf Edenredu: Nerozumiem, prečo štát za tie roky neotvoril diskusiu o tom, ako fungujú gastrolístky“, ktorý je dostupný na webovom sídle https://e.dennikn.sk/1991289/sef-edenredu-nerozumiem-preco-stat-za-tie-roky-neotvoril-diskusiu-o-tom-ako-funguju-gastrolistky/?ref=side&_ga=2.43301029.1858536685.1596611986-1824979554.1596004907.

Úrad sa ohradzuje voči vyjadreniam zverejneným v rozhovore, a to najmä nasledujúcim: „V prípade rozhodnutia PMÚ môžem hovoriť len za Edenred Slovensko. Nikdy sme neporušili zákon. Nikdy sme sa s konkurentmi nebavili o tendroch, výške poplatkov, také dôkazy ani v spise nie sú. Aj preto sme sa odvolali na súde, sme totiž súčasťou globálnej firmy, ktorá je kótovaná na burze. Veríme, že súd detailne posúdi to, čo PMÚ považuje za dôkazy kartelu. Detailnejšie sa k tomu bohužiaľ nemôžem vyjadriť, keďže je to aktívny súdny prípad.“
 
V tejto súvislosti úrad uvádza, že dňa 11. 2. 2016 vydal rozhodnutie odboru kartelov (https://www.antimon.gov.sk/data/att/1917.pdf), ktorým uložil piatim podnikateľom pôsobiacim na trhu emitovania, distribúcie a predaja stravovacích poukážok a benefitných poukážok, vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich pokuty v celkovej výške 2 962 044,00 eur, a to za dve kartelové dohody. Dotknuté rozhodnutie následne potvrdila aj Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 11. 9. 2017 (https://www.antimon.gov.sk/data/att/1918.pdf). Obe rozhodnutia úrad komunikoval prostredníctvom tlačových správ zo dňa 25. 2. 2016 (https://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-vydal-rozhodnutie-o-dvoch-kartelovych-dohodach-emitentov-stravovacich-poukazok-a-benefitnych-poukazok/) a zo dňa 10. 10. 2017 (https://www.antimon.gov.sk/rada-uradu-potvrdila-rozhodnutie-o-karteloch-podnikatelov-na-trhu-so-stravovacimi-a-benefitnymi-poukazkami/).      
 
Zverejnené informácie od pána Cyrilla Favela úrad vníma ako zavádzajúce a ktoré zároveň popierajú vykonané dokazovanie, ako aj ostatné podstatné skutočnosti obsiahnuté vo vydaných rozhodnutiach a ktoré vychádzajú z administratívneho spisu. Úrad sa v tejto fáze nebude vyjadrovať k možným scenárom vývoja systému zabezpečovania stravovania zamestnancov. Úrad je však pripravený v rámci štandardných pripomienkových konaní posúdiť akýkoľvek navrhovaný systém fungovania s ohľadom na ochranu hospodárskej súťaže.