Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa MiddleGround Management, LP, a spoločností skupiny Dura

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 07. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa MiddleGround Management, LP, Spojené štáty americké (ďalej len „MGM“) nad cieľovými spoločnosťami skupiny Dura, a to nad spoločnosťami na čele s holdingovou spoločnosťou Dura Automotive Topco Limited, c/o, Veľká Británia a jej dcérskymi spoločnosťami (ďalej len „cieľové spoločnosti Dura“).

MGM je súkromná investičná spoločnosť, ktorá investuje do podnikov typu B2B v sektore priemyslu a dodávok špeciálnych tovarov najmä v Severnej Amerike. V roku 2019 generovala v Slovenskej republike obrat iba jediná spoločnosť z portfólia MGM, konkrétne Peterson American Corporation (ďalej len „spoločnosť Peterson") vyrábajúca produkty ako výlisky, tvarové pružiny a pružiny pre automobilové dverové systémy.

Cieľové spoločnosti Dura sú dodávateľmi pre automobilový priemysel a skupina sa špecializuje na navrhovanie, konštruovanie a výrobu pokročilých riešení v automobilovom sektore. V krajinách EHP aj v Slovenskej republike vykonáva činnosti v segmentoch karoséria a podvozok, ovládacie systémy, elektronika, vonkajšie prvky.

Medzi cieľovými spoločnosťami Dura a spoločnosťami z portfólia MGM neexistujú žiadne horizontálne prepojenia. Na území EHP neexistujú medzi cieľovými spoločnosťami Dura a spoločnosťami z portfólia MGM žiadne skutočné vertikálne vzťahy, iba zanedbateľné potenciálne vertikálne prepojenie.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 07. 2020.