Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov AGEL, a.s., a Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 10. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa AGEL, a.s., Slovenská republika nad podnikateľom Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Slovenská republika.

Sektor:
Q 86.1 Činnosti nemocníc
Q 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
Q 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.