Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa DBG Management GP (Guernsey) Ltd., rodiny Patel a skupiny Pfaudler

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 10. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej spoločnej kontroly podnikateľa DBG Management GP (Guernsey) Ltd., Guernsey, Normanské ostrovy a rodiny Patel, Mumbai Maharashtra, India nad skupinou Pfaudler.

Sektor:
C 23. 1 Výroba skla a výrobkov zo skla
C 25. 2 Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.