Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., Samsung Suzhou Module Co., Ltd., a Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 10. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., New District Shenzhen, Čína nad podnikateľmi Samsung Suzhou Module Co., Ltd., Suzhou, Čína a Samsung Suzhou LCD Co., Ltd., Suzhou, Čína.
 
Sektor:
C 26.2 Výroba počítačov a periférnych zariadení
C 26.4 Výroba spotrebnej elektroniky

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.