Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., Samsung Suzhou Module Co., Ltd., a Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 10. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., Čína (ďalej len „CSOT“) nad podnikateľmi Samsung Suzhou Module Co., Ltd., Čína a Samsung Suzhou LCD Co., Ltd., Čína (ďalej len „nadobúdané spoločnosti“).

Spoločnosť CSOT pôsobí najmä v sektore polovodičových displejov, v rámci ktorého predovšetkým vyrába a predáva LCD panely z tekutých kryštálov.

Nadobúdané spoločnosti sú výrobcovia LCD panelov. Ani jedna z nich nemá v Slovenskej republike žiadne výrobné zariadenia. Pôsobia prevažne na čínskom trhu, no svoje výrobky predávajú aj v Slovenskej republike prostredníctvom svojej materskej spoločnosti SDC.

Medzi nadobúdanými spoločnosťami a CSOT neexistujú žiadne vertikálne prepojenia. V rámci horizontálneho prepojenia nebude spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie po koncentrácii dosahovať úroveň ovplyvneného trhu, preto vzniknuté horizontálne prekrytie nevzbudzuje súťažné obavy.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 11. 2020.