Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Optifin Invest, s.r.o., BUDAMAR LOGISTICS, a.s., ŽOS Vrútky, a.s., Ing. Víťazoslav Moric, ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA, s.r.o., a ŽOS TRADING, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 11. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov Optifin Invest, s.r.o., Bratislava (ďalej len „Optifin“) a BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Bratislava (ďalej len „Budamar“) nad podnikateľom ŽOS Vrútky, a.s., Vrútky a v získaní spoločnej kontroly podnikateľov pána Ing. Víťazoslava Morica, Necpaly, spoločnosti Optifin a spoločnosti Budamar nad podnikateľmi ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky, ŽOS-MEDIKA, s.r.o., Vrútky a ŽOS TRADING, s.r.o., Vrútky.

Sektor:
H 49. 20 Nákladná železničná doprava
H 52. 29 Ostatné pomocné činnosti v doprave
C 30. 20 Výroba železničných lokomotív a vozového parku
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.