Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (DM-17/2020)

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) dňa 9. 12. 2020 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19“ a pridelil jej číslo DM-17/2020.
 
Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci formou finančného príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu na zmiernenie negatívnych následkov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s nákazou COVID-19 na hospodársku situáciu podnikov v kolabujúcom odvetví cestovného ruchu.
 
Jej cieľom je podpora podnikov v odvetví cestovného ruchu a poskytnutie finančného príspevku pre pokrytie časti fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie zariadení cestovného ruchu.
 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.