Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR si pripomína 20. výročie vstupu SR do OECD

Aktualizované:
Obsah
Slovenská republika si dňa 14. 12. 2020 pripomína 20. výročie svojho vstupu do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD.
 
OECD je medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je pracovať na vytváraní lepších politík pre lepší život v širokom spektre oblastí vrátane ochrany hospodárskej súťaže. Na fórach venovaných hospodárskej súťaži sú prerokúvané súťažné témy a prebieha výmena skúseností medzi členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami, ako aj pridruženými pozorovateľmi.
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky má prostredníctvom účasti svojich zástupcov na zasadnutiach pracovných skupín a výboru pre hospodársku súťaž možnosť priamo sa podieľať na vymieňaní si know-how v oblasti presadzovania súťažného práva v krajinách po celom svete. Vďaka členstvu SR v OECD majú zamestnanci úradu tiež prístup k expertným analýzam založeným na dátach a ideách vyspelých súťažných autorít, vedeckých osobností, ako aj príležitosť inšpirovať sa ich postojmi a závermi sledujúcimi aktuálne trendy v oblasti ochrany hospodárskej súťaže.