Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

EK navrhla nové pravidlá pre digitálne platformy

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 15. 12. 2020 zverejnila súbor nových pravidiel, ktoré navrhla pre digitálne služby, ako sociálne médiá, online trhy a iné online platformy v Európskej únii. Predložený balík legislatívnych návrhov EK pozostáva z dvoch nariadení, a to aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch.

Navrhované pravidlá by podľa EK mali lepšie chrániť spotrebiteľov a ich základné práva online a viesť k spravodlivejším a otvorenejším digitálnym trhom pre všetkých. Zároveň predstavený súbor moderných pravidiel by v rámci jednotného trhu mal podporovať inovácie, rast, konkurencieschopnosť a používateľom priniesť nové, lepšie a spoľahlivé online služby. Nové pravidlá by mali taktiež podnietiť rozširovanie menších platforiem, malých a stredných podnikov i startupov, ktoré by tým mali získať jednoduchý prístup k zákazníkom na jednotnom trhu pri nižších nákladoch na dodržiavanie predpisov. Okrem toho nové pravidlá by mali zakázať nespravodlivé podmienky ukladané online platformami, ktoré sa stali alebo sa pravdepodobne stanú strážcami prístupu k jednotnému trhu.

Tieto dva návrhy pravidiel sú jadrom ambície EK pokladať toto desaťročie za „európsku digitálnu dekádu“.
 
Ďalšie podrobnosti sú dostupné na webovom sídle EK www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_2347.