Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Pro Diagnostic Group, a.s., Ribera Salud, S.A., Pro Partners Holding, a.s., a MUDr. Ježík

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 12. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v zmene kontroly nad spoločným podnikom (spoločnosťou Pro Diagnostic Group, a.s., Bratislava, ďalej len „PDG“) spočívajúcej v pristúpení ďalšieho kontrolujúceho akcionára. PDG budú teda po koncentrácii spoločne kontrolovať podnikatelia Ribera Salud, S.A., Španielske kráľovstvo, Pro Partners Holding, a.s., Bratislava a MUDr. Ježík (ako novo vstupujúci akcionár).
 
Sektor:
Q 86.9 Ostatná zdravotná starostlivosť

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.