Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ÚVO v spolupráci s PMÚ SR spracoval metodické usmernenie k uplatňovaniu niektorých požiadaviek pri obstarávaní originálnych tonerových náplní

Aktualizované:
Obsah
Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky vo februári 2021 zverejnil metodické usmernenie – Všeobecné metodické usmernenie č. 1-2021 k uplatňovaniu niektorých požiadaviek pri obstarávaní „originálnych“ tonerových náplní – tlačiarenských spotrebných materiálov.

Predmetné metodické usmernenie týkajúce sa segmentu náplní do tlačiarní vychádza z poznatkov oboch inštitúcií získaných vlastnou činnosťou.

Cieľom metodického usmernenia je predovšetkým upozorniť verejných obstarávateľov na niektoré problematické skutočnosti týkajúce sa tvorby a uplatňovania vybraných súťažných podmienok v danej oblasti, ktoré by mohli neodôvodnene brániť efektívnej hospodárskej súťaži, a to tak z hľadiska pravidiel verejného obstarávania, ako aj z hľadiska pravidiel hospodárskej súťaže.

Metodické usmernenie je dostupné aj na webovom sídle www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html.