Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil výročnú správu o svojej činnosti za rok 2019

Aktualizované:
Obsah
Dňa 10. 9. 2020 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil svoju 20. Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2019.

Zo správy OLAF-u za rok 2019 vyplýva, že OLAF  intenzívne pracoval na vyšetrovaní a zastavení čoraz zložitejších cezhraničných podvodných schém ovplyvňujúcich humanitárnu pomoc, životné prostredie, poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj. OLAF výrazne zlepšil ochranu rozpočtu EÚ a jej občanov v mnohých oblastiach od odhaľovania korupcie až po zastavenie pašovania a falšovania výrobkov.
 
Úplné znenie výročnej správy OLAF-u za rok 2019 je dostupné na www.ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/olaf-report_sk.
Súvisiacu tlačovú správu zverejnili aj v slovenskom jazyku OLAF (www.ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/10-09-2020/olaf-2019-investigations-stop-fraud-across-borders-and-sectors_sk) a rovnako i OCKÚ OLAF (www.olaf.vlada.gov.sk/europsky-urad-pre-boj-proti-podvodom-olaf-zverejnil-vyrocnu-spravu-o-cinnosti-za-rok-2019/).