Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FARMA INVEST, s. r. o., KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s., a Slovenské farmárske, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 15. 2. 2021 na základe § 32 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane hospodárskej súťaže zastavil správne konanie, ktoré začal dňa 22. 1. 2021 vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľom FARMA INVEST, s. r. o., Bratislava a podnikateľom KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s., Košice nad podnikateľom Slovenské farmárske, a.s., Košice.
 
Úrad zastavil predmetné správne konanie, pretože dôvod na konanie, vzhľadom na nenaplnenie obratových kritérií na posudzovanie koncentrácie, nebol daný.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 3. 2021.